ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KPT-204760

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 2 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 มี.ค. 2563 11:46:26 น.

รหัส : LA-KPT-218629

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 19:28:08 น.

รหัส : LA-KPT-218475

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 5 ไร่ 35 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2563 19:30:24 น.

รหัส : LA-KPT-218318

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 5 ไร่ 35 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ม.ค. 2563 12:26:32 น.

รหัส : LA-KPT-217888

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 22,500,000 บาท

พื้นที่ 5 ไร่ 35 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2562 12:23:02 น.

รหัส : LA-KPT-152345

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 15:39:18 น.

รหัส : HO-KPT-154771

บ้านเดี่ยว

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 15:32:07 น.

รหัส : HT-KPT-156479

โรงแรม รีสอร์ท

ปางศิลาทอง , กำแพงเพชร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 15:30:55 น.

รหัส : HO-KPT-187057

บ้านเดี่ยว

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 14:43:59 น.

รหัส : LA-KPT-186901

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 12,375,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 16:42:39 น.

รหัส : LA-KPT-185275

ที่ดิน

คลองขลุง , กำแพงเพชร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 2 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ต.ค. 2562 15:26:50 น.

รหัส : LA-KPT-185287

ที่ดิน

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 1 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ต.ค. 2562 15:23:14 น.

รหัส : LA-KPT-217338

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 22,708,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 3 งาน 64 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2562 22:03:00 น.

รหัส : LA-KPT-89970

ที่ดิน

โกสัมพีนคร , กำแพงเพชร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 23:24:30 น.

รหัส : TC-KPT-177125

อาคารพาณิชย์

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:29:02 น.

รหัส : LA-KPT-55608

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 37,260,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 0 งาน 46 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:10:27 น.

รหัส : LA-KPT-29765

ที่ดิน

พรานกระต่าย , กำแพงเพชร

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 2 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:57:42 น.

รหัส : LA-KPT-122718

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:53:57 น.

รหัส : HO-KPT-17413

บ้านเดี่ยว

ขาณุวรลักษบุรี , กำแพงเพชร

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:54:42 น.

รหัส : LA-KPT-122762

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:30:37 น.

1 2 3 4 5