ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PCK-163088

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2563 10:31:21 น.

รหัส : LA-PCK-66215

ที่ดิน

วังทรายพูน , พิจิตร

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2563 17:45:26 น.

รหัส : LA-PCK-82389

ที่ดิน

วังทรายพูน , พิจิตร

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2563 17:38:16 น.

รหัส : LA-PCK-74701

ที่ดิน

วังทรายพูน , พิจิตร

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2563 17:31:11 น.

รหัส : HO-PCK-163214

บ้านเดี่ยว

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2563 13:26:40 น.

รหัส : TC-PCK-196943

อาคารพาณิชย์

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 16:59:28 น.

รหัส : LA-PCK-169874

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 08:32:34 น.

รหัส : LA-PCK-169877

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 42,462,500 บาท

พื้นที่ 84925 ตารางวา 0 งาน 212 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 08:27:02 น.

รหัส : LA-PCK-171139

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 56,000,000 บาท

พื้นที่ 22400 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 08:11:22 น.

รหัส : LA-PCK-197113

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 19,669,500 บาท

พื้นที่ 13113 ตารางวา 0 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 00:48:41 น.

รหัส : LA-PCK-125502

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 4,146,313 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2562 08:22:57 น.

รหัส : LA-PCK-91038

ที่ดิน

สากเหล็ก , พิจิตร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 22:54:50 น.

รหัส : LA-PCK-45865

ที่ดิน

บางมูลนาก , พิจิตร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 34 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:42:44 น.

รหัส : LA-PCK-46589

ที่ดิน

ดงเจริญ , พิจิตร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 3 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:57:27 น.

รหัส : LA-PCK-181939

ที่ดิน

วังทรายพูน , พิจิตร

ราคา 11,804,400 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 3 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:28:43 น.

รหัส : HO-PCK-186565

บ้านเดี่ยว

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2562 20:21:54 น.

รหัส : HO-PCK-199981

บ้านเดี่ยว

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ย. 2562 10:25:08 น.

รหัส : LA-PCK-58984

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2562 10:57:04 น.

รหัส : LA-PCK-58985

ที่ดิน

ทับคล้อ , พิจิตร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ส.ค. 2562 10:49:15 น.

รหัส : LA-PCK-170028

ที่ดิน

เมืองพิจิตร , พิจิตร

ราคา 56,000,000 บาท

พื้นที่ 22400 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2562 00:18:49 น.

1 2