ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKM-334217

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 2200 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 17:17:33 น.

รหัส : LA-SKM-316860

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 620,000 บาท

พื้นที่ 20188 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 17:15:09 น.

รหัส : HO-SKM-325677

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 17:07:59 น.

รหัส : LA-SKM-301609

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 17:02:30 น.

รหัส : LA-SKM-301613

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 2400 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 17:00:15 น.

รหัส : LA-SKM-324553

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 2600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:38:58 น.

รหัส : LA-SKM-307189

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:27:22 น.

รหัส : LA-SKM-309819

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:26:14 น.

รหัส : LA-SKM-319077

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 1781 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:25:05 น.

รหัส : LA-SKM-315138

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 380 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:21:36 น.

รหัส : LA-SKM-315139

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 2086 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:20:29 น.

รหัส : LA-SKM-320384

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 800 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:14:44 น.

รหัส : LA-SKM-325673

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 46,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 16:10:05 น.

รหัส : LA-SKM-332098

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 419 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 15:58:41 น.

รหัส : LA-SKM-367631

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 3635 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 15:34:55 น.

รหัส : LA-SKM-367633

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 79,335,000 บาท

พื้นที่ 4689 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 15:33:48 น.

รหัส : LA-SKM-359698

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 2548 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 15:27:34 น.

รหัส : LA-SKM-327708

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 2682 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 14:46:19 น.

รหัส : LA-SKM-327698

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 49,000,000 บาท

พื้นที่ 1600 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 12:53:15 น.

รหัส : LA-SKM-383394

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 450,000,000 บาท

พื้นที่ 120000 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 8 ธ.ค. 2564 12:24:06 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
สินเชื่อบ้านใหม่ UOB Home Loan
สินเชื่อบ้านเเลกเงิน