ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SKM-222267

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 4 มิ.ย. 2563 05:46:00 น.

รหัส : LA-SKM-222269

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,166,000,000 บาท

พื้นที่ 530 ไร่ 0 งาน 0ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2563 13:51:27 น.

รหัส : LA-SKM-220115

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่ 0 งาน 49ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 10 เม.ย. 2563 13:35:46 น.

รหัส : LA-SKM-219252

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 5,100,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 0 งาน 18ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 2 เม.ย. 2563 00:08:38 น.

รหัส : LA-SKM-69767

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 10:59:15 น.

รหัส : LA-SKM-165332

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 10:22:33 น.

รหัส : LA-SKM-7450

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 10:07:40 น.

รหัส : LA-SKM-211687

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 10:07:34 น.

รหัส : LA-SKM-179944

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 10:06:09 น.

รหัส : LA-SKM-183996

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 09:50:28 น.

รหัส : LA-SKM-95636

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 09:49:42 น.

รหัส : LA-SKM-20813

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 09:33:46 น.

รหัส : LA-SKM-95112

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 09:15:42 น.

รหัส : LA-SKM-20393

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 120 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2563 09:15:16 น.

รหัส : LA-SKM-29446

ที่ดิน

บางคนที , สมุทรสงคราม

ราคา 7,730,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 มี.ค. 2563 12:47:29 น.

รหัส : HO-SKM-63292

บ้านเดี่ยว

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 มี.ค. 2563 19:16:49 น.

รหัส : LA-SKM-66582

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2563 13:55:29 น.

รหัส : HT-SKM-218060

โรงแรม รีสอร์ท

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 1ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 12 ธ.ค. 2562 15:25:40 น.

รหัส : LA-SKM-143311

ที่ดิน

เมืองสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 12:45:32 น.

รหัส : LA-SKM-212013

ที่ดิน

อัมพวา , สมุทรสงคราม

ราคา 5,835,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 15:39:39 น.

1 2 3 4