ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KBI-181836

ที่ดิน

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 17,875,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2562 11:40:29 น.

รหัส : LA-KBI-156956

ที่ดิน

อ่าวลึก , กระบี่

ราคา 11,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2562 19:51:29 น.

รหัส : LA-KBI-32919

ที่ดิน

เกาะลันตา , กระบี่

ราคา 430,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 39 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 15:59:58 น.

รหัส : LA-KBI-175057

ที่ดิน

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 20:03:19 น.

รหัส : LA-KBI-175059

ที่ดิน

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 20:02:12 น.

รหัส : HT-KBI-136146

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 03:33:11 น.

รหัส : HT-KBI-25507

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 03:31:17 น.

รหัส : HT-KBI-118153

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 03:26:31 น.

รหัส : HT-KBI-93027

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 03:20:17 น.

รหัส : HT-KBI-133468

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 03:18:47 น.

รหัส : HT-KBI-70649

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 03:01:03 น.

รหัส : HT-KBI-55704

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 02:25:17 น.

รหัส : HT-KBI-54743

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 02:24:33 น.

รหัส : HT-KBI-73031

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 02:23:46 น.

รหัส : HT-KBI-39546

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ย. 2562 00:51:18 น.

รหัส : LA-KBI-165747

ที่ดิน

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 11:54:38 น.

รหัส : LA-KBI-162570

ที่ดิน

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 1,640,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2562 00:22:50 น.

รหัส : LA-KBI-162572

ที่ดิน

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 52,650,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2562 00:19:28 น.

รหัส : LA-KBI-162575

ที่ดิน

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 122,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2562 00:15:09 น.

รหัส : LA-KBI-158943

ที่ดิน

ปลายพระยา , กระบี่

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ต.ค. 2562 15:35:28 น.

1 2 3 4 5 6 7