ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PNA-203258

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:37 น.

รหัส : LA-PNA-207598

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:24 น.

รหัส : LA-PNA-207600

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 8,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:20 น.

รหัส : LA-PNA-207603

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 50,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:15 น.

รหัส : LA-PNA-207605

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:36:11 น.

รหัส : LA-PNA-207619

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 200,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:32:26 น.

รหัส : LA-PNA-207630

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:31:41 น.

รหัส : LA-PNA-207660

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:28:05 น.

รหัส : LA-PNA-207699

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:21 น.

รหัส : LA-PNA-207705

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:27:16 น.

รหัส : LA-PNA-207508

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 17:14:56 น.

รหัส : LA-PNA-200102

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:25:55 น.

รหัส : HO-PNA-200287

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:20:09 น.

รหัส : HO-PNA-200285

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 249 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:20:05 น.

รหัส : LA-PNA-200103

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:19:16 น.

รหัส : LA-PNA-200004

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 200,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:08:18 น.

รหัส : LA-PNA-200229

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:08:13 น.

รหัส : LA-PNA-200074

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:07:35 น.

รหัส : LA-PNA-200188

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:07:22 น.

รหัส : HO-PNA-198391

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2563 16:02:08 น.

1 2 3 4 5 6 7