ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-166841

ที่ดิน

กะปง , พังงา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 22:10:05 น.

รหัส : LA-PNA-207849

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 18:17:43 น.

รหัส : LA-PNA-207705

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 18:08:34 น.

รหัส : LA-PNA-207699

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 18:08:29 น.

รหัส : LA-PNA-207630

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:57:16 น.

รหัส : LA-PNA-207780

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:56:48 น.

รหัส : LA-PNA-207660

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 45,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:44:03 น.

รหัส : LA-PNA-207619

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 200,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:33:19 น.

รหัส : LA-PNA-207605

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:23:17 น.

รหัส : LA-PNA-207603

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 50,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:23:12 น.

รหัส : LA-PNA-207600

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 8,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:23:03 น.

รหัส : LA-PNA-207598

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 3 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:22:57 น.

รหัส : LA-PNA-207508

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:12:09 น.

รหัส : HO-PNA-203258

บ้านเดี่ยว

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 17:02:14 น.

รหัส : LA-PNA-203145

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 16:39:44 น.

รหัส : LA-PNA-203131

ที่ดิน

เกาะยาว , พังงา

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 16:38:48 น.

รหัส : LA-PNA-203116

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 16:28:27 น.

รหัส : LA-PNA-203115

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 5 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 16:28:21 น.

รหัส : LA-PNA-203092

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 16:17:20 น.

รหัส : LA-PNA-203090

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 16:17:15 น.

1 2 3 4 5 6 7