ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-PLG-175899

บ้านเดี่ยว

ป่าบอน , พัทลุง

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 19:56:24 น.

รหัส : HO-PLG-186157

บ้านเดี่ยว

ป่าบอน , พัทลุง

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 18:21:33 น.

รหัส : HO-PLG-205228

บ้านเดี่ยว

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 16:13:05 น.

รหัส : LA-PLG-214813

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ย. 2562 02:30:02 น.

รหัส : TC-PLG-59803

อาคารพาณิชย์

ตะโหมด , พัทลุง

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:43:46 น.

รหัส : LA-PLG-212714

ที่ดิน

ป่าพะยอม , พัทลุง

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 19:35:29 น.

รหัส : LA-PLG-212289

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ต.ค. 2562 18:27:27 น.

รหัส : LA-PLG-193013

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ส.ค. 2562 03:19:54 น.

รหัส : LA-PLG-190076

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ส.ค. 2562 18:08:59 น.

รหัส : LA-PLG-179182

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ส.ค. 2562 00:46:30 น.

รหัส : LA-PLG-173874

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:09:56 น.

รหัส : LA-PLG-170995

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:09:28 น.

รหัส : LA-PLG-159273

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:08:48 น.

รหัส : TH-PLG-159269

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:08:40 น.

รหัส : LA-PLG-166822

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:08:08 น.

รหัส : LA-PLG-174868

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:05:54 น.

รหัส : LA-PLG-174425

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:05:26 น.

รหัส : LA-PLG-170433

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 1 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 04:03:04 น.

รหัส : LA-PLG-183418

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 01:47:06 น.

รหัส : LA-PLG-182291

ที่ดิน

เมืองพัทลุง , พัทลุง

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ส.ค. 2562 01:45:39 น.

1 2