ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNT-194348

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 มี.ค. 2563 12:48:21 น.

รหัส : HO-CNT-201516

บ้านเดี่ยว

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.พ. 2563 10:56:06 น.

รหัส : LA-CNT-193728

ที่ดิน

วัดสิงห์ , ชัยนาท

ราคา 4,950,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 2 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ธ.ค. 2562 15:52:20 น.

รหัส : LA-CNT-166820

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ย. 2562 16:29:11 น.

รหัส : LA-CNT-175764

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 95,650,000 บาท

พื้นที่ 9565 ตารางวา 0 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 05:32:24 น.

รหัส : LA-CNT-178751

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 32,790,000 บาท

พื้นที่ 4372 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 05:17:07 น.

รหัส : LA-CNT-178755

ที่ดิน

สรรพยา , ชัยนาท

ราคา 60,110,000 บาท

พื้นที่ 12022 ตารางวา 0 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 05:05:51 น.

รหัส : LA-CNT-178757

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 22,841,875 บาท

พื้นที่ 26105 ตารางวา 0 งาน 65 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 04:56:40 น.

รหัส : LA-CNT-181221

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 390 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 03:21:12 น.

รหัส : LA-CNT-181226

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 21,088,000 บาท

พื้นที่ 5272 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2562 03:15:12 น.

รหัส : LA-CNT-154905

ที่ดิน

มโนรมย์ , ชัยนาท

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 16:37:38 น.

รหัส : TC-CNT-142555

อาคารพาณิชย์

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 00:19:19 น.

รหัส : LA-CNT-94671

ที่ดิน

เนินขาม , ชัยนาท

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 23:57:31 น.

รหัส : LA-CNT-73844

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 23:02:48 น.

รหัส : LA-CNT-73848

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 23:02:26 น.

รหัส : LA-CNT-105691

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,750,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 21:36:38 น.

รหัส : LA-CNT-182776

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 20:45:19 น.

รหัส : LA-CNT-137147

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 19:27:11 น.

รหัส : LA-CNT-137149

ที่ดิน

หันคา , ชัยนาท

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 19:27:01 น.

รหัส : LA-CNT-105572

ที่ดิน

เมืองชัยนาท , ชัยนาท

ราคา 3,750,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ต.ค. 2562 19:25:48 น.

1 2